Entry-header image

Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN VILLI PANORAMA

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług noclegowych w Villi Panorama

b.        Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Villi Panorama.

c.        Podmiotem odpowiedzialnym za świadczone usługi jest: Noclegi, Gastronomia Panorama Janusz Michałowski; Kletno 9F 57-550 Stronie Śląskie; NIP 7291203667

d.         dane kontaktowe: Adres email: klletnopanoram@o2.pl; telefon: +48 668 242 248; Adres pocztowy: Kletno 9F 57-550 Stronie Śląskie

 2. ZAKWATEROWANIE

a.        Doba w Villi Panorama trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 następnego dnia.

3. REZERWACJA, ANULOWANIE I ZMIANA REZERWACJI

a.        Rezerwacji można dokonywać przy pomocy systemu rezerwacji na stronie villapanorama.pl, drogą mailową pod adresem klletnopanoram@o2.pl oraz poprzez platformę booking.com.

Gość ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych podczas rezerwacji.

c.        Zarezerwowanie usług noclegowych jest potwierdzane mailem wysłanym  z adresu rezerwacje@villapanorama.pl zawierającym numer rezerwacji, daty pobytu, dane kontaktowe (telefon, email) nabywcy oraz informacje o kwotach wpłaconych i pozostających do zapłaty.

4. PŁATNOŚCI

a.        Dokonanie rezerwacji jest możliwe po wniesieniu opłaty rezerwacyjnej. W przypadku rezygnacji z przyjazdu jest ona zwrotna w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu w Villi Panorama. Opłatę rezerwacyjną można dokonać przelewem, poprzez panel zakupowy (korzystający z pośrednictwa platformy Przelewy24) na stronie villapanorama.pl albo poprzez booking.com.

c.        Odbiorcą przelewu jest Noclegi, Gastronomia Panorama Janusz Michałowski; numer konta bankowego to: 95102051120000740201088822; w tytule przelewu należy podać numer rezerwacji

d.        Wszystkie przedstawiane ceny zawierają podatek VAT.

e.        Płatności przyjmowane są wyłącznie w walucie PLN.

 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

a.        Na terenie Villi Panorama opiekunowie prawni zobowiązani są do opieki nad dziećmi.

b.        Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez nich, przez dzieci pozostające pod ich opieką oraz odwiedzające je osoby.

c.        Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim.

Zachowanie Gości Villi Panorama nie powinno zakłócać pobytu pozostałych gości.

d.        Villa Panorama może odmówić kontynuacji pobytu lub ponownego przyjęcia Gościa, który rażąco naruszył niniejszy regulamin.

e.        Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w apartamentach zabronione jest używanie świec, grzałek, czajników, żelazek elektrycznych i podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia apartamentu

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

a.        Villa Panorama nie  ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości w zakresie określonym przepisami.

b.        Villa Panorama  nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Villa Panorama  nie dysponuje sejfem służącym do bezpiecznego przechowywania tego typu przedmiotów.

c.        Gość powinien zawiadomić Obsługę Villi Panorama o wystąpieniu szkody bezpośrednio po jej stwierdzeniu.

d.        Przedmioty pozostawione w apartamencie przez Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany przez niego adres. Pozostawione przedmioty przechowywane są przez 3 miesiące.

e.        Villa Panorama  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

f.         Odpowiedzialność Villi Panorama w przypadku niewykonania usługi z przyczyn leżących po jego stronie ograniczona jest do zwrotu otrzymanych środków powiększonych o karę równą opłacie rezerwacyjnej.

7.  REKLAMACJE

a.        Goście mają prawo do składania reklamacji.

b.        Reklamacji można dokonywać bezpośrednio u Obsługi Villi Panorama, albo drogą mailową.

c.        Reklamacje należy składać niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

d.        Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

Polityka prywatności serwisu villapanorama.pl

Informacje ogólne

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług noclegowych w Villi Panorama

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma

Noclegi, Gastronomia Panorama Janusz Michałowski, Kletno 9F, 57-550 Stronie Śląskie

NIP: 7291203667

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

6. Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu realizacji usługi noclegowej

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis villapanorama.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.